Příběhy pacientů

Rádi bychom Vám na této stránce přinášeli video příběhy a rozhovory s našimi malými pacienty a jejich rodiči.

Mirek a Martin – bilaterálně implantovaní chlapci s KI

Sourozenci Mirek C. (8 roků) a Martin C. (2 roky) jsou bilaterálně implantovaní uživatelé kochleárního implantátu. Podívejte se na rozhovor s jejich maminkou na téma diagnostiky sluchu, rozhodnutí o implantaci, hospitalizaci v centru kochleárních implantací a následné rehabilitaci s KI.

Druhé video ukazuje rozhovor se starším z obou chlapců o škole, jeho plánech na letní prázdniny a oblíbené četbě.

Julie – pacientka s implantátem pro kostní vedení

Představujeme Vám Julii J. (14 let) s jednostrannou vrozenou atrézii zvukovodu. Podívejte se na rozhovor s touto mladou uživatelkou implantačního systému pro přímé kostní vedení, který ji umožnil slyšet zvuky z obou stran. Pacientka vypráví o svém rozhodnutí podstoupit operaci, zkušenostech s předoperační přípravou, hospitalizací a následnou rehabilitací.