KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT
AKTIVNÍ STŘEDOUŠNÍ IMPLANTÁT
IMPLANTÁT PRO KOSTNÍ VEDENÍ
SLUCHADLA PRO KOSTNÍ VEDENÍ

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT

Kochleární implantační systém (KI) je určen pro pacienty s velmi těžkou senzorineurální (percepční) ztrátou sluchu (přes 75 dB HL). Konvenční sluchadla u takto těžké ztráty sluchu pacientům již nepomáhají a proto je u těchto pacientů ve většině případů indikován kochleární implantát.

Kochleární implantát je jediný zdravotnický prostředek, který dokáže zcela obnovit lidský smysl – sluch. Zařízení obchází nefunkční struktury vnitřního ucha a přímo stimuluje zakončení sluchového nervu v hlemýždi pomocí elektrický impulzů. Systém KI se skládá ze dvou částí: externě nošeného audio procesoru, který se v závislosti na modelu nosí buď za uchem, nebo mimo ucho a vnitřního kochleárního implantátu. Ten je umístěn pod kůží pomocí chirurgického zákroku.

Na videu je možné shlédnout obecný princip funkce kochleárního implantátu.

AKTIVNÍ STŘEDOUŠNÍ IMPLANTÁT

Aktivní středoušní implantát bývá indikován u pacientů, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nosit konvenční sluchadla. Mohou to být pacienti s trvalým poškozením sluchu a chronickým zánětem zvukovodu nebo pacienti, kteří již opakovaně podstoupili chirurgické zákroky ve středouší a tato předchozí léčba u nich nebyla efektivní. Indikovaní pacienti mohou mít mírnou až těžkou senzorineurální (percepční) ztrátu sluchu i převodní nebo kombinovanou sluchovou vadu.

Systém aktivního středoušního implantátu pracuje na principu vibrační stimulace vybraných struktur ve středním uchu, čímž usnadňuje pohyb těchto struktur (typicky středoušních kůstek) a zlepšuje tak přirozený sluch pacienta. Systém se skládá ze dvou částí: externě nošeného audio procesoru, který se nosí na hlavě za uchem a vnitřního implantátu. Ten je umístěn pod kůží pomocí chirurgického zákroku. Audio procesor je k implantátu přichycen pomocí magnetu.

Na videu je možné shlédnout obecný princip funkce aktivního středoušního implantátu.

IMPLANTÁT PRO KOSTNÍ VEDENÍ

Aktivní implantát pro přímé kostní vedení bývá indikován u pacientů, u kterých zvuk nemůže přejít přirozeným způsobem přes vnější a střední ucho k vnitřnímu uchu. Zvuk je tak prostřednictvím kostního vedení přenášen kostí přímo do vnitřního ucha. Tento typ implantátu je vhodný pro osoby s trvalým poškozením sluchu, například po chirurgických zákrocích ve středouší nebo pro osoby s malformacemi zvukovodu (atresie). Další možná indikace je u pacientů s jednostrannou senzorineurální ztrátou sluchu (jednostrannou hluchotou). Systém se skládá ze dvou částí: externě nošeného audio procesoru, který se nosí na hlavě za uchem a vnitřního implantátu. Ten je umístěn pod kůží pomocí chirurgického zákroku. Audio procesor je k implantátu přichycen pomocí magnetu.

Na videu je možné shlédnout obecný princip funkce aktivního implantátu pro přímé kostní vedení.

SLUCHADLA PRO KOSTNÍ VEDENÍ

Sluchadla pro kostní slyšení představují neimplantabilní variantu pro pacienty, kteří nechtějí nebo nemohou podstoupit chirurgický zákrok. Typickými příklady sluchadel pro kostní slyšení jsou brýlová sluchadla nebo čelenky s připevněným vibrátorem. Novinkou v této oblasti je zařízení s lepícím adaptérem, jehož princip funkce lze shlédnout na videu.

Více informací o tom, která ze sluchových pomůcek je pro vás tím nejvhodnějším řešením, najdete zde.

Více informací

Informace o jednotlivých značkách sluchových implantátů lze nalézt na následujících odkazech.