LIDÉ, KTEŘÍ PEČUJÍ O VAŠE DÍTĚ

Součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené jsou kvalifikovaní odborníci z řad lékařů, foniatrů, logopedů a audiologických sester. Všichni mají bohaté zkušenosti s péči o děti s postižením sluchu. Vaše dítě je tak v nejlepších rukou.

MUDr. Milan Urík, Ph.D.

Přednosta Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se kochleárním implantacím a středoušní chirurgii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku retrakční kapsy, cholesteatomu a sluchové protetice.

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Profesor Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí oborové rady postgraduálního studia oboru otorinolaryngologie. Specializuje se na endonazální chirurgii a kochleární implantace.

MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.

Vedoucí foniatrie Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se speciálně dětem s postižením sluchu, provádí komplexní diagnostiku poruch sluchu, rehabilitaci naslouchadly a indikace ke kochleární implantaci.

MUDr. Vít Kruntorád

Lékař Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na foniatrii. Věnuje se dětem s postižením sluchu, provádí komplexní diagnostiku poruch sluchu, rehabilitaci naslouchadly a indikace ke kochleární implantaci.

Mgr. Denisa Bezděková

Vedoucí logoped Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se dětem s postižením sluchu. Podílí se na diagnostice a rehabilitaci u dětí před i po kochleární implantaci.

Ivana Krupková

Audiologická sestra. Podílí se na diagnostice a rehabilitaci dětí se sluchovým postižením. Provádí vyšetření sluchu měřením otoakustických emisí, klinickou tympanometrii, audiometrii a VRA.

Radka Borovičková

Audiologická sestra. Podílí se na diagnostice a rehabilitaci dětí se sluchovým postižením. Provádí vyšetření sluchu měřením otoakustických emisí, klinickou tympanometrii, audiometrii a VRA.

Jana Puklová