Komplexní implantační centrum Brno je výsledkem spolupráce dvou brněnských ORL klinik. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně zajišťuje péči o sluchově postižené pacienty starší než 18 let a Klinika dětské ORL FN Brno se stará o dětské pacienty s poruchou sluchu. Centrum zahájilo svou činnost v roce 2012 a stalo se tak vedle pracoviště v pražském Motole historicky druhým centrem pro kochleární implantace v České republice.

DĚTI

DOSPĚLÍ