Komplexní implantační centrum

dospělí pacienti

Komplexní implantační centrum Brno je výsledkem spolupráce dvou brněnských ORL klinik. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně zajišťuje péči o sluchově postižené pacienty starší než 18 let a Klinika dětské ORL FN Brno se stará o dětské pacienty s poruchou sluchu. Centrum zahájilo svou činnost v roce 2012 a stalo se tak vedle pracoviště v pražském Motole historicky druhým centrem pro kochleární implantace v České republice.

Naše klinika zajišťuje komplexní péči o pacienty s postižením sluchu, diagnostiku sluchových vad a jejich řešení. Provádíme diagnostiku kandidátů ke kochleární implantaci, operativu, pooperační péči a rehabilitaci. Specializujeme se také na implantáty pro přímé kostní vedení (BAHA, Bonebridge). Samozřejmostí je výdej sluchadel a jejich nastavování, kompletní péče o pacienty s akutním a chronickým zánětem středního ucha – celé spektrum sanačních a rekonstrukčních operací a chirurgické řešení otosklerózy.

Máte nějaké dotazy?

Pokud Vám cokoli není jasné a přejete si být více informováni, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Adresa centra: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO

Vedoucí centra:  Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Chirurgický tým:  Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Miroslav Veselý, MUDr. Jiří Hložek, Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. , MUDr. František Silný

Audiologický a foniatrický tým: MUDr. Vojtěch Karvay, MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D., MUDr. Tomáš Talach, Ph.D., MUDr. Petr Staněk, MUDr. Martina Kubeková

Klinický inženýr: Ing. Dušan Urbánek

Logopedický tým: Julie Čefelínová, Mgr. Petra Klusáčková

Audiologický sesterský tým: staniční sestra Kristýna Janáčková, Mgr. Jana Vincencová, Piterková Jana Dis., Hlaváčová Alena


Objednání ke konzultaci (kontaktní osoby):

MUDr. Miroslav Veselý: miroslav.vesely@fnusa.cz, tel.: 543 182 932

Kristína Janáčková: kristina.janackova@fnusa.cz, tel.: 543 182 932