I VAŠE DÍTĚ CHCE SLYŠET!

Sluch patří mezi jeden ze základních lidských smyslů a slyšet neznamená pouze vnímat zvuky z okolí. U dítěte je slyšení klíčové pro učení, logické myšlení, mluvení a pro jeho celkový psychomotorický vývoj. Statistiky uvádí, že 1 dítě z 1000 narozených má velmi těžkou vadu sluchu až hluchotu a další 3 mají středně těžkou vadu sluchu. Ročně se tak v ČR narodí 100 – 200 dětí s hluchotou a 600 – 1200 dětí se středně těžkou vadou sluchu. Naším cílem je co nejdříve sluchovou vadu u dítěte zachytit a nabídnout mu včas ideální řešení. K tomu slouží screening sluchu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Novorozenecký screening sluchu

Novorozenecký screening sluchu je daný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ve věstníku č.7 z roku 2012. Mluví o tom, že každé dítě narozené v porodnici by mělo být vyšetřeno 2.-4. den po narození přístrojem na měření otoakustických emisí (OAE).
Vyšetření provádí většinou neonatologická sestra, když dítě spí. Přístroj vyšle do ucha signál a zaznamenává odpověď vláskových buněk vnitřního ucha. Výsledek je buď pozitivní nebo negativní a měří se každé ucho zvlášť.
Pokud jsou OAE nepřítomné, je toto zaznamenáno do dokumentace a rodiče jsou poučeni, že se musí za určitý čas dostavit na opakované vyšetření na příslušné specializované pracoviště.
Je nutno říci, že i v případě, kdy jsou OAE nepřítomné, neznamená to nutně poruchu vnitřního ucha. OAE mohou být nepřítomné i v případě banálního problému, jako je například ucpání zevního zvukovodu nebo přítomností zbytků plodové vody ve středním uchu.
Pokud jsou OAE u Vašeho dítěte nepřítomny, neváhejte a objednejte se na vyšetření.

Screening sluchu předškoláků

Screening sluchu u předškoláků je prováděn od 1.1.2019. Každé dítě ve věku 5 let by mělo absolvovat povinnou preventivní prohlídku u praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).
Na prohlídce dostane rodič doporučení na vyšetření sluchu v ambulanci ORL lékaře nebo foniatra v místě bydliště. V rámci této návštěvy provede ORL lékař nebo foniatr základní ORL vyšetření, především se podívá dítěti do uší. Samotné vyšetření sluchu pak probíhá v tiché odhlučněné místnosti (audiokomora), kde dítě dostane sluchátka a ve spolupráci s audiologickou sestrou je vyšetřen sluch na každém uchu zvlášť.
Pokud se objeví problém, lékař navrhne další diagnostický postup tak, aby byla co nejdříve odhalena příčina poruchy sluchu a mohla se zahájit odpovídající rehabilitace.
Pro správný vývoj a učení je sluch klíčový! Pokud se Vám zdá, že Vaše dítě špatně slyší, neváhejte nás kontaktovat.

Máte nějaké dotazy?

Pokud Vám cokoli není jasné, nejste si jisti jestli Vaše dítě slyší nebo ne, nevíte zdali má jeho současná rehabilitace sluchu dostatečný efekt nebo se chcete informovat o nejnovějších možnostech neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tady pro Vás a Vaše dítě!

Kontakt

Ambulance foniatrie, Klinika dětské ORL FN Brno, Černopolní 9, 61300, Brno
Telefon: +420532234441, Webové stránky: Klinika dětské ORL
Email: hosnova.dagmar@fnbrno.cz a urik.milan@fnbrno.cz