Kdo je vhodným kandidátem ke kochleární implantaci?

  • Pacient s oboustrannou nebo jednostrannou percepční oboustrannou sluchovou vadou (PTA nad 75dB)
  • Může se jednat o vadu vzniklou prelingválně i postlingválně
  • Podrobná indikační kritéria naleznete na webových stránkách ČSORLCHHK ČSL JEP v sekci vzdělávání – doporučené postupy: https://www.otorinolaryngologie.cz/doporucene-postupy

S indikací si nemusíte lámat hlavu, v rámci našeho specializovaného týmu vše zhodnotíme a vymyslíme pro pacienta co nejlepší řešení. Držíme se zásady, že každého pacienta posuzujeme individuálně. Pokud si nevíte rady, můžete kontaktovat naši specializovanou ambulanci, rádi se s Vámi dohodneme.

Implantační kofochirurgická ambulance

  • Každý čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod
  • MUDr. Miroslav Veselý, MUDr. Vojtěch Karvay
  • Objednání ke konzultaci (kontaktní osoby):

MUDr. Miroslav Veselý: miroslav.vesely@fnusa.cz, tel.: 543 182 932

Kristína Janáčková: kristina.janackova@fnusa.cz, tel.: 543 182 932

Odborné publikace

[1] GÁL, B., KOSTŘICA, R., HLOŽEK, J., TALACH, T., ROTTENBER, J., VESELÝ, M., ŠLAPÁK, I., URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ČEFELÍNOVÁ, J., HOROVÁ, I., BUDÍKOVÁ, M. Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a Foniatrie.2019, 68(1), 18-23. ISSN 1210-7867. odkaz PDF

[2] GÁL, B., KOSTŘICA, R., HLOŽEK, J., TALACH, T., VESELÝ, M., SLOUKA, D., HOŠNOVÁ, D., ROTTENBER, J. Brněnské implantační centrum: analýza komplikací kochleárních implantací u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2019, 68(1), 24-29. ISSN 1210-7867. odkaz PDF

[3] GÁL, B., TALACH, T., VESELÝ, M., ROTTENBERG, J., URBÁNKOVÁ, P., SMILEK, P., KOSTŘICA, R., HLOŽEK, J. Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2018, 67(2), 50-55. ISSN 1210-7867. odkaz PDF

[4] GÁL, B., VESELÝ, M.,URBÁNKOVÁ,P., HLOŽEK,J. Implantable bone conduction hearing systems. (2019) Casopis Lekaru Ceskych, 158 (6), pp. 225-227. ISSN 0008-7335. odkaz PDF

[5] GÁL, B., ROTTENBERG J., TALACH T., VESELÝ M., KADAŇKA Z., KADAŇKOVÁ E., HOROVÁ I., BUDÍKOVÁ M., KOSTŘICA R., HLOŽEK J. The efficacy of cochlear implantation in adult patients with profound hearing loss. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie [online]. 2018, 81(6), 664–668. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018664. odkaz PDF

Přednášky

[1] KARVAY, V.,B. GÁL. Periferní a centrální vestibulární syndrom. In chůze České
společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského
regionu. Brno, 12.12.2019. 2019.

[2] VESELÝ, M.,B. GÁL. Rehabilitace jednostranné hluchoty pomocí implantabilního
systému pro přímé kostní vedení. In 59. Otologický den; 5.12.2019; Ostrava; ČR. 2019.
Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

[3] SILNÝ, F.,B. GÁL,J. ROTTENBERG,P. URBÁNKOVÁ. Bonebridge – aktivní
implantabilní systém pro přímé kostní vedení . In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019,
Hradec Králové, ČR. 2019. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké
škole.

[4] KARVAY, V.,B. GÁL,P. URBÁNKOVÁ. Hyperbarická oxygenoterapie metoda léčby
náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019,
Hradec Králové, ČR. 2019.

[5] GÁL, B., VESELÝ, M. Komplikace kochleárních implantací. 58. Otologický den. Ústí nad
Labem, 6.12.2018.

[6] GÁL, B. Implantabilní sluchové systémy pro přímé kostní vedení. 80. kongres České
společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP , Kroměříž, 13.-
15.6.2018.

[7] GÁL, B., ŠLAPÁK, I. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno.
Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Jihomoravského regionu. Brno, 15.3.2018.

[8] GÁL, B., ŠLAPÁK I., VESELÝ, M., URÍK, M. Kochleární implantace – pohled na
operační sál. Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 15.3.2018.

[9] GÁL, B. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno – implantabilní
systémy pro přímé kostní vedení. 57. Otologický den České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Pardubice, 7.12.2017.

[10] GÁL, B., ŠLAPÁK, I. Komplexní implantační centrum Brno. XI. Ningerovy dny.
Luhačovice, 20.-21.10.2017.

[11] GÁL, B. Kochleární implantace z pohledu chirurga. Kurz Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví . Technická audiologie 7 v rámci celoživotního vzdělávání.
Brno, 26.5.2017.