Převodní nedoslýchavost
Percepční nedoslýchavost
Smíšená nedoslýchavost
Neurální ztráta sluchu

Převodní nedoslýchavost

Převodní sluchová vada je způsobena problémy ve vnějším nebo středním uchu, které brání správnému přenosu zvuků do vnitřního ucha. Převodní sluchové vady se obvykle vyznačují lehkou, střední, až středně těžkou nedoslýchavostí, v rozsahu sluchových prahů 25 až 65 dB HL.

V některých případech může být převodní nedoslýchavost jen dočasná. V závislosti na specifické příčině lze tuto vadu rehabilitovat farmakologicky nebo chirurgicky. Převodní nedoslýchavost může být rovněž kompenzována s pomocí sluchadel, středoušním implantátem nebo implantátem pro přímé kostní vedení.

Percepční nedoslýchavost

Percepční (senzorineurální) sluchová vada je způsobena chybějícími nebo poškozenými vláskovými buňkami uvnitř kochley a je obvykle trvalá. Percepční nedoslýchavost může být lehká, střední, středně těžká, těžká a nebo až úplná ztráta sluchu.

Lehkou až těžkou percepční nedoslýchavost lze obvykle kompenzovat sluchadly nebo středoušním implantátem. Kochleární implantáty nabízejí řešení pro velmi těžkou nedoslýchavost až úplnou ztrátu sluchu (sluchové prahy od 75 dB HL).

Někteří jedinci mají senzorineurální vadu sluchu pouze na vysokých frekvencích, což bývá označováno jako „částečná hluchota“. V takovémto případě jsou poškozeny pouze vláskové buňky v bazální části kochley. Ve vnitřní části kochley – v apexu jsou vláskové buňky zodpovědné za zpracování hlubokých tónů stále funkční. V těchto případech může pomoct rehabilitace pomocí kombinované elektro-akustické stimulace (EAS).

Smíšená nedoslýchavost

Smíšená (kombinovaná) sluchová vada vzniká spojením senzorineurální a převodní sluchové vady. Je způsobena problémy jak ve vnitřním, tak středním či vnějším uchu. Možnosti rehabilitace jsou v případě této sluchové vady farmakologické, chirurgické, s použitím sluchadel, nebo s využitím středoušního či kostního implantátu.

Neurální ztráta sluchu

Neurální sluchová vada je způsobena poškozením nebo absencí sluchového nervu. Neurální sluchová vada se zpravidla vyznačuje úplnou ztrátou sluchu a je trvalá.

Sluchadla nebo kochleární implantáty nemohou pomoci, protože sluchový nerv není schopen přenášet zvukovou informaci do mozku.

V  mnoha takovýchto případech lze uvažovat o sluchovém implantátu do mozkového kmene (ABI – Auditory Brainstem Implant).

Další informace o sluchu a sluchových vadách.

Více informací

Vyzkoušejte si, jak dobře slyšíte.

Orientační test sluchu

Aktuální indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky, navržené výborem ČSORLCHHK ČLS JEP, schválené ústředím VZP v Praze dne 5.12.2019.

Indikační kritéria